Innspill til Arbeiderpartiet og senterpartiets arbeid med regjeringsplattformen

Opphevelse av unntaksbestemmelsen, offentlighetsloven §19 I tilknytning til Solberg-regjeringens forslag til endringer i sameloven (konsultasjoner) «Prop. 116 L (2017-2018)», ble også endringer i offentlighetsloven §19: «Unntak...

Les mer