NIM LAR SEG MISBRUKE AV SAMEPOLITISKE AKTIVISTER

Den 5.2.19 sendte Etnisk og demokratisk Likeverd(EDL) en klage på «Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter»(NIM) til Stortingets Presidentskap. Klagen går ut på at NIM har gått ut over sitt mandat og latt seg...

Les mer