Nytt år og nye læreplaner med samepolitiske føringer

Skal samepolitisk propaganda fra høsten av flyttes inn i den videregående skole? Det foreligger nå offentlig godkjente kursplaner utarbeidet av Sametinget der elevene skal undervises i »moderne» samisk kultur og historie og...

Les mer