Forfatter: edladmin

Støtt oss med et bidrag!

Organisasjonsnummeret vårt er 991097058. Dersom du vil støtte organisasjonen med et økonomiske bidrag kan bidraget innbetales til konto 4901 14 41202. Støtt oss med grasrotandelen gjennom å sende SMS til  60000 med teksten Grasrotandelen 991097058.

Besøk på nettsiden

279740
Users Today : 65
Users Yesterday : 299
This Month : 3047
This Year : 58358

FNs rasediskriminerings- konvensjon (ICERD) Artikkel 1

1. I denne konvensjon betyr uttrykket ”rasediskriminering” en hver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst annet: område av det offentlige liv.

2. Konvensjonen skal ikke gjelde slik forskjell, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse, som en konvensjonspart gjør mellom statsborgere og ikke-statsborgere

3. Intet i konvensjonen kan tolkes slik at det på noe vis innvirker på konvensjonsstatenes retts[1]regler vedrørende nasjonalitet statsborgerskap eller naturalisering forutsatt at slike regler ikke diskriminerer mot noen spesiell nasjonalitet.

4. Særlige tiltak som settes i verk utelukkende for å sikre tilfredsstillende framgang for visse rase[1]grupper, etniske grupper eller individer som trenger slik beskyttelse som kan være nødvendig for å sikre at disse grupper eller individer på like vilkår skal kunne nyte og utøve menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, skal ikke anses som rasediskriminering forutsatt at tiltakene ikke fører til at det opprettholdes særlige rettigheter for forskjellige rasegrupper, og at de ikke fortsettes etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd.

Les artikler i vårt arkiv