Desmond Tutu arbeidet for fellesskap og forsoning i Sør-Afrika. Han ville at alle mennesker skulle behandles likt og at politikerne måtte fokusere på rettferdighet, likeverd og menneskeverd. 

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) kom frem til at her i landet må mennesker finne seg i å bli behandlet ulikt. Han fremmet og fikk vedtatt lover og politiske ordninger som skiller på etnisitet. Norske statsborgere ble selektivt systemisk rangert.  Det politiske grunnlaget for ett, i vestlig forstand unikt, polariseringsmaskineri, var dermed lagt.     

Bondeviks kommunal- og regionalminister, nylig avgåtte statsminister, Erna Solberg (H), institusjonaliserte ordningene. Resultat; – demokratiske prinsipper om likeverd, likhet for loven og selvfølgeligheter som åpenhet og offentlig innsyn gjelder ikke i hele Norge. Avstamnings-relaterte politiske ordninger (nye innført i år), innebærer nedbygging av kommunalt selvstyre og faktisk også i praksis med næringsforbud og bygging av nødvendig infrastruktur, som konsekvens.  

Bondeviks partifelle Dagfinn Høybråten ble satt på jobben som leder for Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjon. Stortinget har gitt kommisjonen i oppdrag å granske urett begått mot samer, kvener, norsk-finner og skogfinner. 

Men skal man få til forsoning så er det urett begått mot urfolk, kvener, norsk-finner og skogfinner som må granskes, skal man tro Høybråten, som begrunner det med at det er er viktig «å ivareta urfolks rettigheter».  

Som statsminister ønsket Erna Solberg å utvikle «Norges internasjonale forpliktelser overfor urfolk». Hun gjennomførte og igangsatte prosesser for å utvikle etnopolitiske tiltak som, hvis de blir satt ut i livet, innebærer ny og enda mer urett. 

Hvis Stortinget ikke tar time-out i arbeidet med å «ivareta urfolks rettigheter» og utvikle «internasjonale forpliktelser overfor urfolk», er Sannhets- og forsoningskommisjonen sikret jobb med å granske begått urett, – i alle fall ut dette ti-året. 

– Jeg har alltid hatt stor respekt for Norge. Den har tatt slutt, sa Tutu til NRK i 2014. Årsaken var at norske myndigheter ikke ville møte Dalai Lama i mai samme år. Daværende utenriksminister Børge Brende (H) forklarte det med at regjeringen ønsket å unngå at forholdet til Kina ble ytterligere forverret. (Øystein Tronsli Drabløs, NTB 26.12.21.)

Demokratiet må tas på alvor ellers fungerer det ikke.