Styremedlemmer (Valgt 1. juni 2022.)

  • Arbeidende styre
  • Styremedlem: Jan Heitmann
  • Styremedlem: Ingrid Nordmark
  • Styremedlem: Turid Bjørnstrøm
  • Styremedlem : Sverre Kjell Skjellnes
  • Tore Wæraas
  • Per Tore Bech Nygård