Fra utlagt manntall høsten 2019, i Hammerfest kommune. Antallet innmeldte i Sametingets valgmanntall i nye Hammerfest kommune er på 363 personer. (Tidligere Hammerfest kommune og Kvalsund kommune som nå er slått sammen til en kommune.)

Dette utgjør 4,04% av de stemmeberettigede i kommunen. 15,8% av kandidatene som stilte til valg på de forskjellige listene høsten 2019, er innmeldte i Sametingets valgmanntall.
26% av de innvalgte kommunestyremedlemmene for perioden 2019 -2023 er innmeldte i Sametingets valgmanntall
27,3 % av formannskapsmedlemmene er innmeldte i Sametingets valgmanntall, herunder både ordfører og varaordfører.

For Hammerfest kommune bekreftes opplysningene i boka «Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk»(2018) som er skrevet i fellesskap av professor Per Selle og seniorrådrådgiver ved Sametinget Torvald Falch, om at «Igjen ligger de som står i Sametingets valgmanntall, høyest, en gruppe som framstår som særlig politisk interessert og ressursrike.» (s.184) De viser her til en undersøkelse som er gjort blant samer som står i Sametingets valgmanntall, samer utenfor manntallet og ikke-samer.