av

Ingrid Nordmark

«Skal ikke vanlige folks mening også anerkjennes? Skal ikke lokaldemokratiet også konsulteres? Folk i nord forskjellsbehandles, og det på etnisk grunnlag. Av regjeringen, og av det norske storting. Dette kan vi ikke finne oss i. Det er brudd på grunntanken og hovedintensjonen i FNs menneskerettighetskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon som ble ratifisert av Norge i 1970.

Folk i nord er av ulik etnisk opprinnelse, og de fleste av oss er ”av ei god blanding”. Hvor vi kommer fra, og hvem våre forfedre var, har ingen betydning. Og vi som bor her nord vet at samer ikke er «Norges urfolk». Samer kan ikke kalles urfolk. Ordet urfolk er et sammensatt ord av ordene ur og folk, og betyr det første, det opprinnelige folk. Ordet ur kommer av tysk, tidligere norrønt og betyr det første, det opprinnelige. Som for eksempel i urpremiere, urfremføring hvor betydningen er den første fremføring av et teaterstykke, et musikkverk eller lignende.»

Les resten på https://www.ifinnmark.no/debatt/politikk/kultur/kvener-taterfolket-og-skogfinner-har-ogsa-mistet-sitt-sprak-og-sin-kultur-men-far-ikke-eget-ting/o/5-81-748076