Finnmark Forlag 10. mars 2017

Ettersom autorhistorikerne forfekter en ytterliggående og autoritativ perspektivisme, benytter de seg ikke av noen historisk vitenskapsteori. Deres postmodernistiske eller postkolonialistiske konsept har beveget seg fra en i utgangspunktet positiv kritisisme til en framherskende perspektivisme, utviklet med egne metodologiske grep over tid.

les mer: http://finnmarkforlag.no/tese_2017_10mars.html