Jarl Hellesvik
Leder i EDL

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer», sa kongen da han åpnet Sametinget i 1997. Denne uttalelsen er, om og om igjen, blitt brukt som et politisk slagvåpen av Sametinget og dets støttespillere i dets kamp for stadig nye samepolitiske privilegier. Uttalelsen til Kongen er blitt framstilt som om den har en konstitusjonell kraft.

Organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) har alltid bestridt denne framstillingen. Vi har påpekt at det Kongen sa ikke var noe annet enn det som daværende «sameminister» hadde skrevet ned til han.(Jeg er blitt fortalt at den som overtalte «sameministeren» til å skrive dette inn i talen til Kongen, var den samepolitiske aktivisten Steinar Pedersen.)

 

I sin nyttårstale den 1.1.17 viste Statsminister Erna Solberg til en tale Kongen holdt høsten 2016.
Hun fortalte at Kongen sa at « hans største håp er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre, på tillit, felleskap og raushet. At vi skal erkjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.».

Kongen sa denne gangen at «Vi…er ett folk. At Norge er ett

Innholdet i den talen som Kongen holdt i 2016 har verken mer eller mindre konstitusjonell kraft, enn den talen Kongen holdt på Sametinget i 1997.

Det som imidlertid har konstitusjonell kraft er det som er nedfelt i den norske Grunnloven. I § 49 kan man lese at «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg

Hvem dette folket er kan man lese om i § 50. Der står det at «Stemmeberettigede ved stortingsvalg er de norske borgere, menn eller kvinner, som senest i det år valgtinget holdes, har fylt 18 år

Det bare norske statsborgere som har stemmerett ved stortingsvalg. De utgjør derfor det norske folk.

Når Kongen vår uttaler i en offentlig tale at «vi …. er et folk» og når vår Statsminister velger å løfte akkurat dette fram i sin Nyttårstale, så er de begge på trygg konstitusjonell grunn.

Begge er også på trygg grunn i henhold til den alminnelige og offisielle forståelsen av formuleringen «det norske folk». Det er bare å lese hva vårt mest autoritative språklige organ «Norske Språkråd» skriver i sin bokmålsordbok om ordet folk, så vil en se det.

Påstanden om at «den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk…» er derfor en uttalelse som står i motstrid til innholdet i vår Grunnlov. Uttalelsen strider også med den alminnelige og offisielle forståelsen av innholdet i formuleringen «det norske folk».