Finnmark forlag17. oktober 2016

Fortellinger om nordnorsk historie har siden Universitetet i Tromsø (UiT) ble opprettet på 1970-tallet blitt til fortellinger om etnisitet, om de nordlige minoritetenes, spesielt om samenes undertrykte offerposisjon. Den norske historieskrivingen ved UiT har hatt skiftende måter å fortelle Nord-Norges etniske historie på. Fortellingene derfra har dreid seg om hvordan bestemte folkegrupper, etter deres syn, skal ha handlet i fortiden. Deres agens1 har vært å fortelle om hvordan nordmennene koloniserte samenes land og bosatte seg på samiske boplasser der samene ble undertrykt og fornorsket. Men, det berettes også om minoritetenes etnopolitiske mobilisering og oppreisning som urfolk. Disse fortellingene fra universitetsmiljøet i Tromsø har vært og er inspirert fra «nye sosialhistoriske perspektiver» samt «samfunnsviterne» og vært drevet fram av et politisk engasjement.2 Deres arbeider har vært oppstarten til og drivkraften i den konfliktskapende etnisiteten som har pågått i Nord-Norge de siste tiårene. Dette er ikke objektiv historieskriving, men etnopolitisk mobilisering.

Les mer på Finnmark forlag: http://finnmarkforlag.no/tese_2016_17oktober.html