Etnisk diskriminering bør ikke feires, men bekjempes.  Av Olav Gunnar Ballo, tidligere stortingsrepresentant, SV

FORSKJELLSBEHANDLING: Straks begreper som «same», «Sametinget» eller «urfolk» bringes inn i lovteksten, og legger føringer for beslutninger som skal fattes, diskrimineres de som ikke har stemmerett til Sametinget og ikke kan påberope seg røtter som urfolk, skriver Olav Gunnar Ballo.

Les mer i Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/fjern-finnmarksloven/60355701