Finnmark Forlag 05. juli 2016

Den første teori- og metodetesen jeg vil beskrive omhandler hvilken overordnet forskningsvalg, det meningsskapende perspektivet, som historikere og andre faggrupper tilknyttet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø (UiT) anvender på samisk og nordnorsk historie. Spørsmålene som reises her er blant andre: Hvilket ideologiske og filosofiske perspektiv har de på sitt historiske emne? Hvordan begrunner de sitt teoretiske syn? Og hvordan føres diskusjonene?

Les mer her:

http://finnmarkforlag.no/tese_2016_5juli.html