Alta bibliotek 6. juni 2016

Jarl T. Hellesvik har i over ti år markert seg som en ivrig kritiker av Finnmarksloven. I vår ga han ut boka «Samer og samepolitikk», der han gir en samlet fremstilling av sitt syn og diskuterer kontroversielle temaer som urfolksbegrepet, historiesyn, fornorskningspolitikk, reindrift, eiendomsrett og mye, mye mer. Han foreslår også et alternativ til Finnmarksloven. Mandag 6. juni presenterer han boka si på Alta Bibliotek, i samtale med bibliotekar Ole David Østli. Publikum slipper som vanlig til med spørsmål og vi forventer en interessant kveld.

Les mer her: https://www.facebook.com/events/1632055773784813/