Finnmark Forlag 25. mai 2016

I konstitusjonsbrevet fra pave Clemens 5 av 5. februar 1308 er organiseringen av de 14 kongelige kapellene i Norge omtalt. Ett av disse kapellene er navngitt Sancte Marie de Trinis. Stedet Trinis lå ytterst på Terhalvøya, i dag Kolahalvøya ved innløpet til Hvitsjøen nordvest i Russland.1 Der skal Norge ha hatt et kongelig kapell i 1308.

I historikermiljøet har det opprinnelige stedsnavnet for dette norske kapellet på 1300-tallet ukritisk blitt endret fra «Trinis» til Troms. Faktisk har autorhistorikerne ikke engang oppgitt at de avviker fra originalteksten. De har endret teksten fra originalkilden og utgitt den for å være ekte, uten å kommunisere endringen av stedsangivelsen. Grunnen til dette har vært å tilpasse den historiske forklaringen lettere til sin egen forforståelse.

Les mer: http://finnmarkforlag.no/tese_2016_25mai.html