Finnmark Forlag 14. mai 2016

Enhver som studerer eldre nordnorsk historie kan ikke unngå å komme bort i «Ottars beretning», fra omkring 870-tallet, på en eller annen måte. Denne beretningen har blitt tillagt et slags historisk «bevis» fra tidlig historisk tid, fordi den regnes for å være fakta og troverdig. Likevel har få norske historikere og filologer gått inn og undersøkt den originale gammelengelske teksten. Derfor har nær sagt samtlige historieinteresserte tatt samtidens utlegning for å være den riktige og troverdige, «et sentralt kildeskrift for utforskningen av Nord-Norge». Les mer: http://finnmarkforlag.no/tese_2016_14mai.html