av Jarl Hellesvik 

Et flott oppslag i Finnmark Dagblad om min nye bok «Samer og samepolitikk» har fått overskriften  «Vil ta makta fra samene».  Men vil jeg ta makta fra samene? Nei, slettes ikke.  Det er en realitet at samtlige stortingsrepresentanter fra Finnmark er innmeldt i Sametingets valgmanntall og at 38% av kommunestyremedlemmene i Hammerfest kommunestyre er innmeldt i Sametingets valgmanntall, bare for å komme med to eksempler.  Jeg er ikke mot at personer som er innmeldt i Sametingets valgmanntall innehar politisk makt i det ordinære demokratiske systemet.  At de har det er aldeles utmerket. Og det at de har det, forteller at samene i Norge ikke er noen politisk svak gruppe som trenger et Sameting med politisk makt, for å klare seg like godt som andre statsborgere i Norge.

 

 

Det jeg er mot er at det etnokratiske organet Sametinget skal inneha politisk- og administrativ makt. Dette synspunktet er gjengitt korrekt i ingressen i nevnte avisartikkel, samt inne i selve avisartikkelen. Å være mot at Sametinget skal ha en slik makt, er noe ganske annet enn å frata samene politisk makt.

 

I boka «Den samiske medborgeren» som ble utgitt i 2015 og er skrevet av tre professorer og en stipendiat, blir det påvist at samene ikke er noen svak politisk gruppe i Norge.

 

I denne forbindelse og i forbindelse med skrivingen av boka, «Samer og samepolitikk», henvendte jeg meg til Sametinget og ba om en oversikt over hvor stor prosentandel av fylkestingsmedlemmene i Finnmark og medlemmene i kommunestyrene i Finnmark og Nord-Troms, som er innmeldt i Sametingets valgmanntall.  Disse opplysningene ville Sametinget ikke gi meg. Det forstår jeg godt at Sametinget er uvillig til å gjøre. (Og dette forteller ikke så lite om Sametingets demokratiske sinnelag.) Men jeg aksepterer ikke at Sametinget ikke er villig til å komme med disse opplysningene og dermed bidra med viktige fakta om samfunnsmessige forhold.

 

Jeg håper at journalister og/eller forskere henvender seg til Sametinget og ber om å få ut disse opplysningene, for etter min mening så har de ikke lovhjemmel til å gjøre det.

 

Og til slutt: Jeg håper at media slutter å framstille motstand mot politisk og administrativ makt til Sametinget som motstand mot at samer eller samene har politisk makt.