Finnmark Forlag 12. april 2016

Høsten 2009 utlyste Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR) ved Universitetet i Tromsø (UiT) en 4-års stipendiatstilling i historie ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) der forskningstema var «Konstruksjon av fiendebilder i Finnmark ca. 1550–1700». Søknadsfristen var satt til 22. januar 2010. Dette er beskrivelsen av en doktorgrad som jeg anser for å inneholde klare politiske føringer.

Finnmark forlag, les mer: http://finnmarkforlag.no/tese_2016_12april.html