Finnmark Forlag 8. mars 2016

Denne tesen framstiller at russernes vestlige skattegrense på 1300-tallet gikk i Lyngen-området og at hele området nord og øst for dette og fram til ytterst på Kola var et felles skattland mellom Norge og Russland.

Autorhistorikerne ved Universitetet i Tromsø (UiT) har formulert denne tesen som sin logiske og enkle forklaring på forståelsen av samisk historie og sivilisasjonen Sameland (Sápmi). Denne tesen er en av nøkkelbegrepene eller en av de samiske sentralmytene de har utviklet for å forklare at samene var urfolket nordpå og at det gikk en etnisk bosetningsgrense i Troms der samene var enerådende nord for denne før nordmennene kolonialiserte deres landområde.

Les mer:http://finnmarkforlag.no/tese_2016_8mars.html