Innvandring er et velkjent fenomen for vår landsdel. I tilknytning til hvorledes den nordligste del av vårt land er blitt befolket i fra senmiddelalderen og frem til vår tid, vet vi at folketallet i Finnmark økte dramatisk mellom 1750 og 1850. Av prof. em. Knut Skog, Tromsø. Last ned her: Innvandring  integrering «fornorskning»