Finnmark forlag: «Dette er skildringen av hvordan en historiker med tilknytning til Universitetet i Tromsø (UiT) tilsynelatende stiller seg bak Sametingets vedtak omfinnmarksloven (2005) og opprettelsen av Finnmarkseiendommen som forvaltningsorgan for statens umatrikulerte grunn i Finnmark. Samtidig er det avsløringen av hvordan han selv og en partikamerat i virkeligheten sto bak og «trakk i trådene» for endring av dette lovforslaget og var de egentlige tilretteleggerne for Sametingets vedtak og ordlyden i Stortingets lovgivning …».

Les mer på nettsiden til Finnmark forlag.