Sametingsråd  Silje Karine Muotka  (NSR) skriver i aviser at «Sametingsrådets målsetning er å styrke den sjøsamiske kulturen  for fremtiden gjennom revitalisering av språk, kultur og næring…»

For det første så har ikke Sametinget noen gang lagt fram noen dokumentasjon på at det i dag finnes en levende, spesifikk, sjøsamisk kultur eller hva den består i.  Kan Sametinget  ikke påvise at det finnes en slik spesifikk kultur, så er det ikke grunnlag for å hevde  at det i dag finnes en etnisk gruppe som kan omtales som sjøsamer.

 

Så lenge Sametinget ikke legger fram noen slik dokumentasjon, så anser jeg påstanden fra Sametinget om at det finnes en gruppe mennesker som kan karakteriseres som sjøsamer, for å være en besvergelse.

Dernest: Hva slags kulturelle særtrekk fra fortiden er det Sametinget har tenkt å revitalisere eller gjenopplive, og hva slags utdødde næringer fra fortiden er det Sametinget har tenkt å revitalisere eller gjenopplive?

Så lenge Sametinget ikke forteller oss hva de eventuelt tenker på, så anser jeg uttalelsen fra Sametingsrådet for å være en floskel. Ifølge Språkrådets bokmålsordbok er en floskel «en fin, men tom talemåte».

Jarl Hellesvik       28.08.15