Uttalelse til planprogram

Samarbeidsavtale til Sametinget