Er samene en urbefolkning? Svar til Stanghelle, Aftenposten 14.10.14

Redaktør Stanghelle skriver i kommentaren «Samisk oktoberrevolusjon» at samene er en urbefolkning.  Vi antar at han med dette mener at samene er en befolkningsgruppe som lever under slike forhold at de er berettiget til å bli beskyttet av innholdet i ILO-konvensjon nr. 169 (C169). Dette er et synspunkt som vi bestrider. Vi mener at C169 er ment å gjelde for innfødte stammefolk som lever isolert fra den øvrige befolkningen, de er ikke integrert i det samfunnet som omgir dem, slik som samene i Norge er.

De som er innmeldt i Sametingets valgmanntall er, ifølge offisiell norsk politikk, for samer å regne. Svært mange av dem som har stått fram som innmeldte i dette manntallet, er urbane, velutdannede og veltilpassede mennesker som ikke på noen som helst måte skiller seg ut fra den øvrige befolkningen, og mange av dem har sentrale posisjoner i det norske samfunnet. For eksempel så er samtlige stortingsrepresentanter fra Finnmark innmeldt i dette manntallet.  Samene i Norge er derfor ikke en «urbefolkning» som trenger en særskilt beskyttelse av ILO-konvensjon nr. 169