Av Karl-Wilhelm Sirkka

Generalsekretær i Samisk kirkeråd, Tore Johnsen, argumenterer i Nordlys lørdag for samisk selvbestemmelse. Generalsekretær Johnsen skriver at «prinsippet om samisk selvbestemmelse (er) et tema det i dag knapt finnes samtalerom for i norsk offentlighet». Kan det ha sammenheng med at ledende samiske politikere ikke har kunnet enes om hva en legger i begrepet samisk selvbestemmelse?

Selvbestemmelse, selvbestemmelse, selvbestemmelse, altså ikke et ord om medbestemmelse. Da er det på sin plass å minne generalsekretæren i Samisk kirkeråd om noen verselinjer i Norges nasjonalsalme, Gud signe vårt dyre fedreland:

 “Lat Folket som Brøder saman bu,
 Som Kristne det kann seg søma!”

Kan generalsekretæren i Samisk kirkeråd forøvrig fortelle leserne hvilke politikkområder som ikke er innbefattet i parolen om samisk selvbestemmelse?