ADVOKATBLADET 1/2014

HVEM OG HVA ER URFOLK 

av Knut Skog

http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9#/2be0f1e9/48