I dagens oppslag i Sagat kan vi lese at FeFo i følge vedtak gjort av FeFos styre tirsdag, skal investere i «næringslivet» ved å kjøpe aksjer i Norut Alta. Ikke uventet møter dette sterk motstand blant kommune- og samepolitikere i Finnmark.

Sametingsråd Vibeke Larsen (AP) sier i sin kommentar til Ságat at ”- FeFo skal måtte jobbe hardt opp mot eierne, Finnmark fylkeskommune og Sametinget for å overbevise dem om at et oppkjøp av aksjer i Norut Alta er en god idé. Jeg tror den jevne finnmarking nå sitter og lurer på hva de f… holder på med.” Dette er på den ene side rene ord for pengene, men på den andre side oppsiktsvekkende fordi hun øyensynlig tror at det er Finnmark Fylkeskommune og Sametinget som sammen eierFinnmarkseiendommen! Forvaltningsorganet FeFo sitt styre har rett nok representanter fra både fylket og Sametinget, men påstanden om eierskap er rent tøv. Vi vil i den forbindelse minne om at Sametinget i forarbeidene til Finnmarkseiendommen krevde at det skulle lovfestes at samene skulle ha eiendomsrett til utmarka i Finnmark!

 

 

Vibeke Larsen bør nok reservere sine gamle, politiske drømmer om delvis- eller full eiendomsrett over utmarka i Finnmark, til sametingspolitikernes indre krets og ikke spre desinformasjon, for noen eiendomsrett til utmarka i Finnmark til Sametinget og Finnmark fylkeskommune er ikke nedfelt i finnmarksloven.