Vi ser at Norske Samers Riksforbund (NSR) auser seg opp over hemmelighetskremmeriet til Sametingsrådet i Nussirsaken.

Samtidig synes NSR at alt er såre vel når protokollene fra konsultasjonene/forhandlingene mellom Sametinget og diverse departementer unndras offentligheten. Denne praksisen innebærer blant annet at befolkningen i Finnmark får framlagt beslutninger fra disse møtene som et fullbyrdet faktum.

Det er slikt som kalles for å holde seg med dobbeltmoral og to sett prinsipper. Et prinsipp som NSR benytter når de selv holdes utenfor og ikke får vite, og et annet når de selv er innenfor får vite.