NRK Sapmi har fått laget en meningsmåling hvor bare innmeldte i Sametingets valgmanntall er blitt stilt en del spørsmål. En av spørsmålene lyder som følger: «Burde Sametinget fått større makt og myndighet innen for eksempel skole, utdanning, samferdsel, helse og næring som fikk direkte innvirkning for din hverdag?»

Ifølge oppslag på NRK Sapmi sin hjemmeside svarte bare 36,8% av de spurte, innmeldt i Sametingets valgmanntall, at de er for at Sametinget skal bli tildelt større makt og myndighet, mens hele 54,5% svarte at de er imot.

Etnisk og demokratisk likeverd har lenge visst at et overveldende flertall av befolkningen i Finnmark er imot at Sametinget skal gis bestemmende og besluttende myndighet. Nå vet vi også at et stort flertall av de innmeldte i Sametingets valgmanntall er enig med oss at Sametinget ikke bør bli tildelt større makt og myndighet. Dette er en gledelig nyhet som forteller klart og tydelig at lederne i Same-Ap, NSR og Arja egentlig har liten legitimitet i befolkningen når de krever stadig mer makt til Sametinget.

Det er vårt håp at de politiske partiene tar dette inn over seg når de i framtiden, etter all sannsynlighet, blir forelagt nye krav om mere makt og myndighet til Sametinget. Spørsmålet om demokratisk likeverd kan ikke bagatelliseres. Lik demokratisk berettigelse i et politisk fellesskap handler om menneskeverd. Norge er i dag et flerkulturelt multi-etnisk samfunn hvor likeverd og likhet for loven bør rage høyt.

Etnisk og demokratisk likeverd

Turid Bjørnstrøm

leder