Den svenske storavisa «Expressen» har den 18.mai 2013 en leder hvor de uttrykker en kritisk holdning til visse sider ved den svenske samepolitikken. Lederen er i sin helhet lagt ut på vår hjemmeside.

De skriver blant annet at «Du vet att din granne hemma i byn kommer att rösta på Moderaterna och vill stoppa henne. Eftersom röstlängden är offentlig har du överklagat din grannes rösträtt med hänvisning till att hon inte har svenskt blod i ådrorna.

Länsstyrelsen i Norrbotten finner att din granne inte är av rätt ras och drar in rösträtten.

Det är möjligt att Sverigedemokraterna skulle uppskatta en sådan icke liberal demokratisk ordning där rösträtt är något man ärver och endast «pursvenskar» kan välja sina företrädare. Men principiellt är det förstås förkastligt: staten ska inte särbehandla individen efter någon rasbiologisk sörja.

Ändå har Sveriges riksdag gått ner sig i sörjan.»

Også i Norge har vi et Sameting hvor forutsetningen for å være innmeldt i Sametingets valgmanntall er at man er av samisk avstamming. Også i Norge har man altså valgt å «särbehandla individen efter någon rasbiologisk sörja» for å si det med «Expressen».(Sørja betyr her røre. Så på norsk ville man sagt rasebiologsik røre.)

«Expressen» skriver også at «Samer är förstås ingen homogen grupp och den stora konflikten står mellan de renägande samerna med sina särskilda privilegier och alla de samer som inte fått tillträde till renkartellernas samebyar.»…og at… «Staten har nämligen också gjort skillnad på samer och samer:»

Også i Norge har man ikke bare gjort forskjell på samer og ikke-samer, men også på samer og samer. To eksempler på dette:

  1. 1.Man må være av reindriftssamisk avstamming for å kunne inneha reinmerke, dvs. drive med reindrift.
  2. 2.Reindriftssamene er blitt tildelt en fast plass i styret i Finnmarkseiendommen (Fefo) eller ca. 20% av stemmene.

Og «Expressen» skriver videre: «Att ge en viss grupp människor – efter ras – ett näringsmonopol var möjligt i det gamla Sydafrika, men borde vara omöjligt i dagens Sverige.

Finland har förstått det självklara: där kan vem som helst försöka tjäna pengar på renar.»

Også i Norge har Stortinget gitt en bestemt gruppe næringsmonopol «efter ras»- for å bruke «Expressen» sitt vokabular. «Expressen» peker med rette på Sør-Afrika under apartheid-tiden. Det er merkelig at Stortinget ikke ser hva en slik politikk, med næringsmonopol til de som er av reindriftssamisk avstamming, ligner på. I Finland har de sett det, og i Finland er ikke flertallet av de som driver med reindrift av samisk avstamming.