Skrota tinget

Du vet att din granne hemma i byn kommer att rösta på Moderaterna och vill stoppa henne. Eftersom röstlängden är offentlig har du överklagat din grannes rösträtt med hänvisning till att hon inte har svenskt blod i ådrorna.

Länsstyrelsen i Norrbotten finner att din granne inte är av rätt ras och drar in rösträtten.

Det är möjligt att Sverigedemokraterna skulle uppskatta en sådan icke liberal demokratisk ordning där rösträtt är något man ärver och endast «pursvenskar» kan välja sina företrädare. Men principiellt är det förstås förkastligt: staten ska inte särbehandla individen efter någon rasbiologisk sörja.

Ändå har Sveriges riksdag gått ner sig i sörjan.

Exemplet ovan är giltigt för sametinget och i morgon är det dags för val till till detta lilla pseudoparlament, som fyller 20 år. Och där kan alltså endast «pursamer», samer med rätt genetisk bakgrund, rösta.

Nu innehåller röstlängden blott 8 322 personer, men antalet individer med sameblod i Sverige är förstås betydligt fler, beroende på hur man räknar släktskapen. Riksdagen har dock satt stopp vid far- och morföräldrar. Med samiska släktingar längre tillbaka i tiden är man alltså inte tillräckligt renrasig för att definieras som äkta same. Det har Sveriges riksdag beslutat.

Sametinget är för övrigt en märklig hybrid då det både är en parlamentarisk församling och en myndighet. Något egentligt beslutsfattande har man inte rätt till, mer än ett visst inflytande över det statliga stödet.

Den parlamentariska delen har under åren fungerat illa. Det har bråkats och grälat så det stått härliga till.

Samer är förstås ingen homogen grupp och den stora konflikten står mellan de renägande samerna med sina särskilda privilegier och alla de samer som inte fått tillträde till renkartellernas samebyar. Därför finns det ett särskilt parti – Jakt- och fiskesamerna – som slåss för att de ska få jaga och fiska gratis som de renskötande samerna.

Staten har nämligen också gjort skillnad på samer och samer:

Det är endast den som godkänns av samebyarna som får ägna sig åt renskötsel. Att ge en viss grupp människor – efter ras – ett näringsmonopol var möjligt i det gamla Sydafrika, men borde vara omöjligt i dagens Sverige.

Finland har förstått det självklara: där kan vem som helst försöka tjäna pengar på renar.

Finländare är vår största minoritetsgrupp i Sverige. Om drygt 8 000 röstberättigade samer har fått ett eget parlament, varför har då inte en halv miljon svenskfinländare begåvats med ett eget?

Det är hög tid att avveckla sametinget.

Av Ledarredaktionen

18 maj 2013 kl 05:34

 

http://m.expressen.se/ledare/skrota-tinget/?partner=www