April-13

Av Jarl Hellesvik

Flere stortingsrepresentanter har fremmet et felles forslag til grunnlovsendring. Ingen av disse stortingsrepresentantene er innvalgt fra fylker nord for Dovre.

Forsalget er slik: «§ 108: Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at samene, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

Forslaget vil bli stemt over i det neste valgte Storting.

Som enhver nok kan se så foreslås det at det skal grunnlovsfestes at samene er for urfolk å regne.

Man kan undres over hvorfor forslagsstillerne ønsker å grunnlovsfeste at en befolkningsgruppe er i en bestemt sosialantropologisk tilstand.

Uansett så vil det være en svært tvilsom praksis å begynne å grunnlovsfeste slikt.

Og ikke minst så er det interessant hva de forskjellige stortingskandidatene mener om dette forslaget.