I kjølvannet av Kystfiskeutvalgets innstilling innførte Regjeringen Stoltenberg, med Helga Pedersen som daværende Fiskeriminister, en etnisk begrunnet fiskeriregulering. Denne ordningen går ut på at ”sjøsamiske” områder tildeles 3000 tonn ekstra torsk årlig til båter under11 meter, som er registrert i åpen gruppe.

Brutt ned til båtkvoter betyr det 12 tonn ekstra torsk pr. båt. For båter over 10 meter betyr dette for årets fiskerier, en kvoteøkning på 50%, og for båter under 8 meter betyr dette en kvoteøkning på 80%.

I starten gjaldt denne ordningen for området Nord-Troms og Finnmark. Dermed ble den etnisk begrunnede forskjellsbehandlingen borte i geografien.

Nå er denne ordningen utvidet til å gjelde kommuner som ligger også i Sør-Troms og Nordland. Tysfjord kommune i Nordland er en av disse kommunene.

I reguleringsforskriften for 2013, som er vedtatt av Regjeringen i statsråd, heter det blant annet at ”Eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning kan fiske tilleggskvoter…”

Fiskere med båter under 11 meter i åpen gruppe i Tysfjord kommune blir med dette premiert med 12 tonn ekstra torsk fordi de bor i en angivelig samisk kommune, mens fiskerne i nabokommunene må nøye seg med mindre fordi kommunen ikke er angivelig samisk.

Med dette trer det fram for all verden at den norske staten holder seg med en etnopolitisk, begrunnet forskjellsbehandling i fiskeriforvaltningen.

Etter vår mening er en slik etnopolitisk begrunnet forskjellsbehandling forkastelig.

Vi mener også at ordningen bryter med innholdet i FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering, som Norge har ratifisert og i sin helhet gjort til norsk internrett.

Det vil derfor ikke overraske oss om Fiskeri- og Kystdepartementet kommer til å bli politianmeldt for brudd på norsk lov.

En slik sak kan også prøves i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om man ikke vinner fram i det norske rettsystemet med saken, for Norge har gjort seg folkerettslig forpliktet til at saker av denne karakter kan prøves for domstolen i Strasbourg.