I forbindelse med Eskil Johansens avisinnlegg samt oppslaget i NRK i

den samme forbindelse registrerer vi at på ny så kommer

vandrerhistorien om at Etnisk og demokratisk likeverd frykter etnisk

rensing av nordmenn i den nordlige landsdelen. Disse påstandene er

hentet fra et intervju med NRK/Sapmi i mars 2011. Jeg ble i dette

intervjuet spurt om hva jeg mente om den» finske samelandskomiteens forslag fra 1949-1951″. Det var her jeg svarte at jeg ikke fant andre dekkende ord enn etnisk rensing om de forslagene som var framlagt av den finske samelands komiteen fordi forslagene i stor utstrekning ville gitt samer juridiske og andre eksklusive retter og som ville ekskluderer ikke samer. “Saamelaisasiain komitean mietintö 1952:12.

Ordvalget mitt kan sikkert diskuteres. Jeg klaget på det jeg mente var feilframstilling i NRK/Sapmis oppslag   og ba om å få ut råfila fra intervjuet. Jeg fikk imidlertid beskjed av NRK/Sapmi at de

leverer ikke ut upublisert råmateriale, kun det de har publisert.   EDL

avkrefter her påstanden om at vi er bekymret for etnisk rensing av

nordmenn i de nordligste landsdelene.

Turid Bjørnstrøm

Etnisk demokratisk likeverd