faksimile eskildjohansenHvordan Eskild Johansen har resonert seg frem til sine påstander om at Kystpartiet i Finnmark har vært med på å bygge opp EDL er ett mysterium. Det minner heller om et dårlig forsøk på oppmerksomhet enn politisk virksomhet. At mennesker med forskjellig bakgrunn er medlem av forskjellige organisasjoner er for de fleste en naturlig ting men ikke for Eskil Johansen. Hva betyr i såfall odret demokrati for Johansen. Påstander om at EDL står for rasistiske holdninger er både oppsiktsvekkende og ikke minst en særlig krenkende uttalelse. Som Politiker og med interesse for samisk politikk burde den samme Fylkessekretæren sette seg bedre inn i arbeidet og ideologien Etnisk og Demokratisk likeverd står for.

 

Det er for de aller fleste kjent at demokratiets prinsipper og menneskers ( allmeningens) likerett er noe EDL jobber for. Segregering av sammfunnsordninger basert på etnisistet er eksempler på saker EDL  ikke ønsker. Om Eskil Johansen hadde tatt tiden til å innhente og resonere over publiserte artikkler og dokumenter fra EDLs hjemmeside hadde han kanskje oppdaget noe nytt, eller kanskje ikke det var tanken i utganspunktet heller.

Nettansvarlig Trond Olsen