10-08-2012 12-04-19Det ble en frisk debatt i Alta der det ble fokuserrt på utviklingen i Finnmark og samisk politikk etter Alta utbyggingen for 31 år siden. I panelet satt Olav Gunnar Ballo (eks stortingsrepresentant), Jarl Hellesvik, redaktør Kari Karstensen, blogger Pål Hivand og NSR-politiker Silje Muotka.

 Les hele artikkelen her