Det slås fast at det ikke er grunnlag for noen særordninger for fjord og kystfiske i Finnmark men at ressursene tilhører allemannsretten. Sametinget er fornøyd med regjeringens forslag som styrker kyst- og fjordfiskernes rett til fiske i dag og for fremtiden.Fiskeriminister Berg Hansen mener at kyst- og fjordfiskere i Finnmark ikke kan leve av juridiske betraktninger om historiske rettigheter. Les mer.