Brennpunkt satte søkelys på forhold i Finnmark i programmet» Førsteretten». Programmet omhandlet kompliserte samfunnsproblemer i Fimnnmark som følge av blandt annet Finnmarksloven. Samisk programråd klaget, nå har NRK brennpunkt kunngjort sitt tilsvar. Les NRKs svar her.