sametingetSametinget tildeles nye permanente avstammingsrelaterte politiske privilegier.

Denne avtalen er ikke eksklusiv men en avtale som på lik linje med alle andre etnifiserte avtaler vil få store kosekvensene for allmeningen i de fylker der  samiske rettigheter går foran. Ikke bare allmeningen men også etableringer av næringsutvikling vil klart møte på stadig flere utfordringer. Spørsmålet blir kanskje etterhvert om man ser dette som en interessant fylke eller landsdel for samfunnsutvikling i på de områder det måtte gjelde. Byråkratiet og makta sitter både i nord og sør, dette minner lite og mindre og mindre om demokrati og likebehandling.

Les mer her