egil_olli.jpgI TV programmet Brennpunkt som ble sendt på Tirsdag får Sametingspresidenten Egil Olli stryk så det holder, og det av sine egne. Programmet rettet kritisk søkelys mot samiske rettigheter i Finnmark

OlIi virket svært usikker han maktet ikke å svare konkret på noen spørsmål. Det sier blandt annet Pal Hivan- og jour­nalist Jan Gunner Furuly. At programmet har blitt tatt opp over lengere tid gjør ikke saken bedre. Olli har hatt god til til forberedelser.

Les mer her