Debatten fortsetter.Torsdag 17. nov kommer NRK 1 til Tromsø hvor de setter søkelys på samepolitiske spørsmål. Samene påberoper seg urfolks rettigheter og krever eiendomsretten retten til land og vann i nord. Følg med i media.

mer på facebook