Tirsdag 15. november gikk programmet brennpunkt på NRK. Tema, eiendomsretten til land og vann i Finnmark. I Finnmark er jurister i gang med å kartlegge hvilke områder samene har krav på, som urfolk.

Urfolksretten bygger på at samene er et opprinnelig folk i nord, forskning ville kunne bidra til mange svar angående dette, men det vil ikke samtinget ha noe av.

Se brennpunkt nettutgave her