Magnhild Mathisen håper at sentrale ledere i EDL med Aps partibok i orden skal bli ekskludert fra partiet. Når EDLs talsmenn og talskvinner deltar i den viktige debatten om samepolitiske spørsmål, betegnes dette som livsfarlig retorikk.


Kommentar til avisa «Sagat» sitt intervju med Magnhild Mathisen, lederen av Arbeiderpartiets samepolitiske råd.

Hun forteller til avisen at Aps samepolitiske råd anser at EDL i sin virksomhet totalt krasjer med det verdigrunnlaget Arbeiderpartiet er bygget på, men uten å fortelle hva ved EDLs arbeid som i så fall frontkolliderer med Aps partiprogram. Det samepolitiske rådet går allikevel så langt at de enstemmig har anmodet Ap sentralt om å få luket ut de av sine medlemmer som også er medlemmer i EDL eller sympatiserer med EDL. Vi venter i spenning og med stor ro på moderpartiets reaksjoner på rådets vedtak om ekskludering av uønskede medlemmer. Samtidig håper og tror vi at dette kan være det som skal til for at debatten kan ta ordentlig av på riksplan. Vedtaket i Aps samepolitiske råd viser for ”hele verden” at det behøves! For ytterligere å fyre opp saken går Mathisen til det skritt å påstå at EDL står for intoleranse og samefiendtlighet helt på linje med det høyrefascistiske English Defence Leage (EDL!) med sitt fremmedhat oftest rettet mot muslimer.

At massemorderen fra Regjeringskvartalet og Utøya også var inspirert av det engelske EDL viser bare hvor farlig slike ytterliggående grupperinger i England og i Norge er. Her er Organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd og Magnhild Mathisen helt enige, men ikke når hun hevder at Organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd står for samehat i Norge på linje med muslimhatet til English Defence League i England.

Aps Samepolitiske Råd ser seg nødt til å gå til utlandet for å skaffe «gode eksempler» på hvor ille Organisasjon for Etnisk og Demokratisk Likeverd (med postadresse Alta), egentlig er. Vi vil bare minne om at NRK Sapmi tidligere i år benyttet samme koblingen mellom de to EDLer, men måtte krype til korset etter at NRKs ledelse satte ned foten og forlangte at påstanden ble unnskyldt og trukket tilbake.

Når Mathisen trekker inn de ufattelige terrorhandlingene på Utøya i sin argumentasjon om hvor ille vi er, er dette er en form for argumentasjon som er ytterst usmakelig. Det benyttes en forferdelig tragedie til å forsøke å kneble en konkret og saklig kritikk av visse sider av norsk samepolitikk. Det å benytte terrorhandlingen på Utøya i slik politisk kamp, er i sitt vesen udemokratisk og grusom.

Det er stikk motsatt det Jens Stoltenberg sa i tiden rett etter terroren: at den skulle møtes med mere demokrati og åpenhet. Magnhild Mathisen håper at sentrale ledere i EDL med Aps partibok i orden skal bli ekskludert fra partiet, men hva dette i så fall vil føre til sies det lite om. Når EDLs talsmenn og talskvinner deltar i den viktige debatten om samepolitiske spørsmål, betegnes dette som livsfarlig retorikk. Det er betegnende at viktige debattinnlegg fra vår side enten blir møtt med en øredøvende taushet eller skittkasting av det slaget som er kommet fram i angjeldende intervju. Kjære Magnhild Mathisen, er det ikke snart på tide å få i stand en saklig debatt om disse spørsmålene? Kan vi håpe på at visse sider ved Finnmarksloven med fordel kunne ha vært belyst ytterligere – og justert en smule? Vi anser loven for å være rasediskriminerende og udemokratisk fordi den tildeler en gruppe – de av samisk avstamming – lovfestede politiske særrettigheter. Vi arbeider for etnisk og demokratisk likeverd for alle, uansett genetisk opprinnelse. Vi advarer på det sterkeste mot å skille mennesker på etnisk grunnlag slik som Magnhild Mathisen hevder vi gjør. Lederen av Aps samepolitiske råd uttaler også at EDL står for intoleranse og samefiendtlighet.

Den intoleransen vi i EDL forfekter, er en intoleranse mot samepolitiske lover, ordninger og praksis som vi anser som rasediskriminerende og udemokratiske. Vi er sterkt imot at noen skal bli tildelt lovfestede politiske særrettigheter på grunn av sin avstamming. Vi avviser på det sterkeste den vulgærpropagandaen som går ut på å fremstille en konkret og saklig kritikk av visse sider ved den samepolitikken som føres og forfektes, som samefiendtlig. Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd jobber fortsatt for at det skal være like rettigheter for alle.

Om du er same i Karasjok, Hansen i Båtsfjord, tamil i Berlevåg, ghaneser i Pasvik eller av annen etnisk opprinnelse, så bør menneskerettighetene gjelde for alle. Ulikheter i avstamning skal ikke være utslagsgivende for hvilke rettigheter du skal ha. Vi må til slutt påpeke at lederen av Aps samepolitiske råd i intervjuet i avisa «Sagat» ikke på et eneste punkt går inn på substansen i den konkrete kritikken EDL har fremmet mot visse samepolitiske lover, ordninger og praksis. I stedet for å imøtegå kritikken i det åpne rom med saklige argumenter, velger rådets leder å bruke retoriske knep, hel- og halvløgner, stigmatisering og løse påstander. Uhørt og uverdig, Magnhild Mathisen!

Med hilsen Organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd

Lars J. Hapalahti Kst. leder