Innspill vedrørende Dokument 8:154 S (2010–2011) som omhandler Norges forhold til ILO 169

les hele innspillet her