På sametingets hjemmeside kan en lese at det tildeles kultur- og idrettsstipend for samisk ungdom mellom 16 og 25 år. Det vil si at norsk undom da er fratatt den samme mulighten å søke stipend via Sametinget.

Dette er enda en ekskludering på etnisk grunnlag, og som forfordeler samisk ungdom. Denne forskjellsbehandlingen gjennspeiler politikken sametinget står for og føyer seg inn i rekken av eksempler på etnisk diskriminering.