egil_olli.jpgEDLs nestleder avviser umiddelbart ikke en slik invitasjon men den kom nok brått på. Sametingspresidenten Egil Olli mener da å kunne påvirke EDLs syn på samepolitiske spørsmål. 

les mer her