I et debattinnlegg av sametingsrepresentant Silje Karine Muotka (NSR) prøver hun å lede lesernes oppmerksomhet bort fra det som var vårt hovedpoeng ved å oppfordre velgerne til å ta en titt på hvem som står innmeldt i Sametingets valgmanntall i sin kommune: Å se etter – og tenke over om disse personene sitter nederst ved bordet i politisk, økonomisk og sosialt henseende, i den grad at det er nødvendig å tildele disse personer særskilte og eksklusive politiske privilegier bare pga at de står innmeldt i dette manntallet. Vi antydet også at det nok heller kan være det motsatte som er tilfelle.

Vi vil benytte anledningen til å be velgerne merke seg at det i de innledende bemerkninger til ILO-konvensjon nr 169, hvor ILO angir hvem konvensjonen er ment å gjelde for, heter at “ ILO … merker seg at disse folk i mange deler av verden ikke er i stand til å nyte godt av sine grunnleggende menneskerettigheter i samme grad som den øvrige befolkning i de stater de lever i,…”, og tenke over om de personer som de ser er innmeldt i Sametingets valgmanntall ikke nyter godt av menneskerettighetene i samme grad som andre velgere i Norge.

Vi synes samtidig det er fint at Silje Muotka gjør oppmerksom på at enkelte av EDLs styremedlemmer fortsatt står oppført i Samemanntallet, til tros for flere anmodninger om å bli strøket / utmeldt. Det kan se ut som om her er et system som fanger uten å ville slippe, og vi anbefaler Sametingets ledelse om å gripe fatt i problematikken. Vi er helt sikkert ikke de eneste i dagens manntall som ikke ønsker å bidra til å skape legitimitet til dette systemet. De nevnte er på nytt forsøkt utmeldt, og vi anbefaler alle de som står innmeldt i dette manntallet om å tenke over om de virkelig trenger beskyttelse av ILO-169 i forhold til sine medborgere.

 Med hilsen Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd

Lars J. Hapalahti Styremedlem