Ellen Inga O. Hætta har i et innlegg i flere aviser koblet samepolitikken til hendelsene 22. juli i år. Hendelsen 22.7.2011 var et angrep på demokratiet.

Demokratiet er et styresett hvor alle som blir styrt har mulighet til å påvirke beslutningene som angår de. Der ”alle” av praktiske årsaker ikke kan (be -)stemme, gjøres beslutningene ved hjelp av representanter. Hvorledes disse utvelges, blir da bestemmende for hvor godt demokratiet er.

I Finnmarksloven har en valgt og la etnisk tilhørighet være bestemmende for representativitet hva angår styringen av Fefo. Et demokratisk sammensatt styre skal representere fylkets beboere. Er det demokratisk å vekte disse ut fra følelse av etnisk tilhørighet? Å føle tilhørighet er et grunnleggende trekk i oss mennesker – vi er sosiale vesener og søker oss mot grupper som vi føler er våre. Slike grupper kan i tillegg til å være av etnisk type, også være politiske partier og religiøse trosretninger. Kan det være rett og riktig å legge slike etniske følelser til grunn for lovmessige rettigheter.

Er vi ikke lenger like for loven? Politikere som er negativ til den enorme makta reindrifta har fått i arealsaker klarer Hætta å koble til 22. juli og kaller det hverdagsrasisme og politikere som må tekkes FrP for ikke å miste stemmer. Dette hører ikke hjemme i en ”22. juli-kontekst” og er i beste fall et utslag av selvhøytidelighet som vi ofte ser fra den kanten. Mener virkelig Hætta at reindriftsutøverne kan fritas for ansvar i form av gjeteplikt i f.eks Hammerfestkonflikten?

De er jo fullstendig fraværende i hverdagen. 

Hvordan kan de da tro at lokalbefolkninga skal ta dem alvorlig og ønske dialog. Vi har sett det samme også i Gargia, Tverrelvdalen og Mathisdalen i Alta. Det samme i Porsanger. Ellen Inga O. Hætta har vært reindriftssjef i en årrekke men har aldri rørt en finger for å dempe konflikten mellom reindrifta og andre næringer. Hadde hum gjort jobben sin som man burde forvente av en reindriftssjef, så hadde mange av de konfliktene vi ser aldri eksistert.

Vi har et uttrykk som heter ”Gjør din plikt – krev din rett”.

Mitt helt klare inntrykk er at mange reindriftsutøvere mener de kun har rettigheter og ingen plikter

Leder EDL

Turid Bjørnstrøm