I forbindelse med kommende valg er Sametingets valgmanntall lagt ut til offentlig innsyn i de enkelte kommuner. Vi oppfordrer folk til å ta en tur innom for å kikke på hvem som står i dette valgmanntallet i sin kommune.

Vårt tips er at om du gjør det, så vil du finne at, med unntak av Karasjok og Kautokeino kommune, er det et dominerende innslag av personer som tilhører den politiske og sosiale eliten i din kommune, som står innmeldt i dette manntallet. Og i lys av denne din sannsynligvis, nye viten, håper vi at du stiller deg følgende spørsmål: Hvorfor skal disse personene tildeles stadig flere ekstraordinære og eksklusive politiske privilegier bare på grunn av at de er innmeldt i dette manntallet?

Turid Bjørnstrøm

EDL Organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd