Norske Samers Riksforbunds (NSR) tillitsvalgte fra hele Norge var samlet til konferanse i slutten av juni i år, der temaet var forvaltning og eierskap til ressurser i samiske områder.


Norske Samers Riksforbunds (NSR) tillitsvalgte fra hele Norge var samlet til konferanse i slutten av juni i år, der temaet var forvaltning og eierskap til ressurser i samiske områder. Konferansen vedtok en uttalelse hvor det blant annet heter at:

“Vi samer har som et folk rett til selvbestemmelse. Det omfatter retten til å bestemme over vår økonomiske og sosiale utvikling, slik at vår kultur fortsatt skal være levende og stadig utvikles.

Vi har eierskapsrett og råderett til områdene vi bor i og naturressursene i havet og på land gjennom alders tids bruk. Statene må anerkjenne denne retten i lovgivning og forvaltning, og rettigheten skal ikke hindres av nasjonale grenser.

Statlige myndigheter og privat sektor må innhente samtykke fra Sametinget og berørte parter før vedtak, iverksettelse av tiltak eller deltakelse i tiltak som kan berøre oss.”

Nok en gang kan man lese at NSR ser bor fra at det bor andre befolkningsgrupper i det området som det bor samer. Ordet MEDBESTEMMELSE som ville vært naturlig under slike forhold, er fraværende i uttalelsen, mens selvbestemmelse – å bestemme selv – framheves. Enhver forstår vel at dersom jeg bestemmer selv, så har du ikke stort du skulle ha sagt. Man kan også lese at NSR mener at samene har eierskapsrett og råderett til områdene. Jeg forstår formuleringen slik at NSR mener at det er bare samene som har en slik eiendomsrett og råderett til områdene.

NSR mener også som vel enhver kan lese seg til, at Sametinget og berørte samer skal gis vetorett i saker som “berører” samene (Hvilke saker gjør vel ikke det?) og at dette gjelder både statlige og private beslutninger! Uttalelsen til NSR forteller nok en gang, at NSR er et etnokratisk parti med ytterliggående meninger.

Jarl Hellesvik